Registrerade adresser:
9
0
6
4
3
Gator i bokstavsordning